Gronden voor vrijstelling van het volgen van onderwijs

Het bevoegd gezag gaat ervan uit dat ouders die leerlingen op onze school aanmelden, de grondslagen van de vereniging onderschrijven. Vanuit dit standpunt zal er dan ook geen vrijstelling gegeven worden voor het volgen van bepaalde onderdelen van het onderwijs, anders dan op medische gronden.

Aan directie en betreffende leerkracht(en) wordt opgedragen in voorkomende gevallen te zorgen voor verantwoorde invulling van deze vrijkomende onderwijstijd.