Toelating leerling met een handicap, de zogenaamde rugzakleerling

Wij denken in de toekomst in het kader van Passend Onderwijs leerlingen met de volgende problematiek een plaats te kunnen bieden op onze school.

• Kinderen met bepaalde leerproblemen, waardoor zij ofwel extra ondersteuning nodig hebben ofwel niet op het niveau van de groep kunnen werken. Denk hierbij aan kinderen met een achterstand in één of meer van de vakken spelling, taal, lezen en rekenen.

• Kinderen met gedragsproblemen, met uitzondering van kinderen die gewelddadig zijn en/of een ernstige psychische stoornis hebben en die zeer lastig in een reguliere groep op te vangen zijn.

• Kinderen met een lichamelijk handicap (zoals een rolstoel), maar die wel tot een zekere hoogte zelfredzaam zijn. Op het gebied van dove en volledig blinde kinderen en kinderen met een zeer ernstige lichamelijke handicap zijn wij handelingsverlegen.

• Kinderen die extra uitdaging nodig hebben buiten het reguliere programma. Wij gaan hierbij uit van de volgende principes:

o Leerlingen mogen maximaal één leerjaar versnellen, om ze aansluiting te laten houden bij ( de levenservaringen van ) hun leeftijdsgenoten

o Er wordt een extra curriculum aangeboden (in ontwikkeling) dat gericht is om de kinderen te helpen met “Leren leren, Leren leven en Leren denken”. Dit zijn de gebieden waarbij deze kinderen vaak moeilijkheden ondervinden op de middelbare school of vervolgopleiding.

 

Toch hebben wij niet voor elke leerling met een specifieke onderwijsbehoefte de deskundigheid of fysieke mogelijkheden binnen ons schoolgebouw. Wij zullen dan in overleg met het samenwerkingsverband proberen een school te vinden, die deze mogelijkheden wel heeft. Lukt het niet om een dergelijke school binnen ons samenwerkingsverband te vinden, dan wordt een procedure op gang gebracht voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs.