Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

De zorg voor de gezondheid van de jeugd wordt voor de GGD uitgevoerd door de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Op de afdeling JGZ werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, logopedisten, voorlichtingsdeskundigen en gedragsdeskundigen. Aan elke school is een JGZ-team verbonden.

De leerlingen van groep 2 zullen door de jeugdarts en de leerlingen van groep 7 door de jeugdverpleegkundige onderzocht worden. Dit onderzoek gebeurt op school. U wordt tijdig ingelicht wanneer het onderzoek gaat plaatsvinden. Ter voorbereiding op deze onderzoeken ontvangt u van de GGD informatiemateriaal. Ook indien u als ouder bezorgd bent over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind, kunt u altijd een extra onderzoek of gesprek aanvragen. U kunt hiervoor de signaleringskaarten gebruiken (die op school verkrijgbaar zijn) of rechtstreeks telefonisch contact opnemen met de Jeugdverpleegkundige.

Net als bij alle activiteiten van de afdeling JGZ zijn hieraan geen kosten verbonden. De adressen en telefoonnummers zijn als volgt:

GGD Stadsgewest Breda
Afdeling Jeugdgezondheidszorg
Postbus 3369
4800 DJ  BREDA

Bezoekadressen:

Knotwilg 2 A
4286 DE ALMKERK
Tel. 0183 - 401 013

Doornboslaan 225-227
4816 CZ  BREDA
Tel. 076 - 528 2241

Centrum Jeugd en gezin

Bij het CJG kan iedereen terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien. U kunt uw vragen telefonisch stellen, binnenlopen bij een van de inlooppunten, een van de medewerkers in de wijk aanspreken of een afspraak maken.

In Woudrichem en Werkendam zijn drie wijkteams CJG en een team CJG-coaches. Daarin zitten professioneel geschoolde mensen met veel kennis en ervaring als het gaat om opvoeden en opgroeien. Hulp en advies wordt dichtbij huis geboden.

De medewerkers werken nauw samen met scholen, medewerkers van kinderopvang en peuterspeelzalen, met huisartsen, het consultatiebureau of bijvoorbeeld sportclubs. Indien nodig worden specialisten ingeschakeld om zo effectief mogelijk hulp te kunnen bieden.

Ouders en jongeren hebben te maken met één contactpersoon binnen het wijkteam.

Meer informatie vindt u op http://www.cjgaltena.nl/