Rapportage

Als regel kunt u te allen tijde de leerkrachten spreken over de vorderingen van uw kind, maar wel bij voorkeur na 15:15 uur. Voor gesprekken van langere duur moet een afspraak gemaakt worden.

Rapporten

De leerlingen ontvangen driemaal per jaar een rapport, namelijk op:

  • dinsdag 21 november 2017
  • dinsdag 20 maart 2018
  • dinsdag 10 juli 2018

In de week volgend op de uitreiking van de eerste twee rapporten worden 15-minuten gesprekken georganiseerd voor de ouders. Nadere informatie daarover ontvangt U per brief.


Schoolkeuze leerlingen groep 8

Ouders geven hun kind op voor het voortgezet onderwijs. De basisschool waar het kind vandaan komt verstrekt de aanvullende informatie.

Lees verder >>

Onderwijskundig rapport

Indien een leerling aangemeld wordt voor een arrangement of cluster 1 of 2, tussentijds naar een andere basisschool gaat als gevolg van verhuizing e.d. of na groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaat, wordt over betreffende leerling een onderwijskundig rapport gemaakt. 

Het rapport wordt aan bovengenoemde instanties doorgegeven via de ouders of, na toestemming van de ouders, rechtstreeks door school.