Financiƫle bijdragen

Door onze school wordt aan de ouders een aantal financiële bijdragen gevraagd. Deze bijdragen zijn te verdelen in vrijwillige en verplichte bijdragen.

vrijwillige bijdragen:

Algemene ouderbijdrage: Dankzij de inkomsten uit de ouderbijdrage kan de school bepaalde zaken die niet worden bekostigd door de overheid, toch organiseren. Voorbeelden hiervan zijn het schoolfeest, de sportdag, sinterklaas, kerstdiner of – ontbijt en activiteiten tijdens open dagen en speciale avonden voor leerlingen (zoals de eindmusical groep 8).  De ouderbijdrage bedraagt € 35,=.

Zwemgeld: Als school in een waterrijke omgeving vinden we het belangrijk om de leerlingen van groep 3 en 4 zwemles aan te bieden. Per schooljaar vraagt de gemeente een bijdrage in de vervoerskosten van € 102,40 per leerling. De school berekent deze kosten vooraf door aan de ouders. 

Lidmaatschap vereniging: Als ouder kunt u lid worden van de vereniging van de school. Als lid hebt u stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering. Dit lidmaatschap eindigt na schriftelijke opzegging van uw kant. De contributie bedraagt momenteel € 5,= per jaar per persoon.

Schoolmelk: Op school bestaat de mogelijkheid om via Campina-Melkunie schoolmelk te betrekken voor uw kind. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u hiervoor een aanvraagformulier op school krijgen. Financiële afhandeling vindt rechtstreeks plaats tussen u en Campina-Melkunie.

Verplichte bijdragen 

Schoolkamp: Het is kenmerkend voor onze school dat alle leerkrachten en leerlingen van groep 3 t/m 8 jaarlijks op schoolkamp gaan. Dit is niet alleen heel leuk, leerzaam en gezellig, maar zorgt ook voor een groot saamhorigheidsgevoel tussen kinderen uit verschillende klassen. Dit is een belangrijk kenmerk van de cultuur op onze school.  De ouderbijdrage voor het schoolkamp bedraagt € 50,=.

Overblijven :Wanneer uw kind overblijft op school zijn hier kosten aan verbonden. Deze moeten vooruit betaald worden. Dit kan door middel van een eenmalige betaling voor het hele jaar voor de dagen dat uw kind overblijft. Leerlingen die incidenteel overblijven, kunnen een kaart kopen waarmee ze 10 keer kunnen overblijven. De kosten bedragen € 1,25,= per keer.

Overzicht van alle betalingen

Bij de betaling van de verschillende bijdragen is het volgende van belang:

  • Aangezien de achternaam van het kind en de betalende ouder/verzorger niet altijd hetzelfde is, wordt u verzocht bij de betaling de naam van het kind/de kinderen te vermelden.
  • Wilt u per onderdeel betalen en geen betalingen koppelen. Dit scheelt heel veel administratief gepuzzel.
  • Wilt u het juiste rekeningnummer gebruiken? Anders moet er voortdurend met geld worden geschoven tussen de verschillende rekeningnummers.

Financiële Bijdragen

Bedrag

Rekeningnummer

 

 Ouderbijdrage

€ 35,=

NL97RABO 011.89.30.494 t.n.v. Neutraal Bijz.  School Oudendijk inzake  Ouderraad

 Zwemgeld

€ 102,40 per jaar of in 10 termijnen  van € 10,24

NL97RABO 011.89.30.494 t.n.v. Neutraal Bijz. School Oudendijk

 Schoolkamp

€ 50,=

NL97RABO 011.89.30.494 t.n.v. Neutraal Bijz.  School Oudendijk

 Lidmaatschap vereniging 

 

€ 5,=

NL32RABO 037.25.00.625 t.n.v. Neutraal Bijz.  School Oudendijk

 Overblijfkosten 

€ 1,25 per keer. Kaarten voor 10, 20 en 30 keer overblijven zijn te koop bij de leerkrachten. Leerlingen van groep 1 t/m 4 die de hele week overblijven: € 150,=  per jaar. Leerlingen van groep 5  t/m 8 die de hele week overblijven: € 200,= per jaar. Het totaalbedrag kunt u betalen in twee termijnen: 1 september en 1 februari.

NL97RABO 011.89.30.494 t.n.v. Neutraal Bijz.  School Oudendijk