Ouderraad

De ouderraad bestaat uit 5 tot 9 leden (ouders). De leden worden voor een periode van drie jaar gekozen. De vergaderingen worden bijgewoond door één of meer leerkrachten.

Doelstelling ouderraad:

 • Vanuit de ouders een eigen bijdrage leveren aan het goed functioneren van de school.
 • De goede betrekkingen tussen schoolbestuur, leerkrachten, mede-zeggenschapsraad en ouders bevorderen.

Taken en werkzaamheden van de ouderraad:

 • Beheren van inkomsten uit ouderbijdrage en eventuele opbrengsten uit evenementen.
 • Het mede organiseren van schoolse activiteiten, zoals: sinterklaas- en kerstfeest, avondvierdaagse, jaarlijkse evenement en ondersteuning van sportactiviteiten.
 • Het organiseren van 1 ouderavond per jaar. Deze ouderavond heeft een informatief karakter. Op de Algemene Ouderavond worden verkiezingen gehouden en verantwoording afgelegd voor de besteding van de financiën.

Samenstelling van de ouderraad :

 • Claire Mewis
 • Ruth Smitsman
 • Lilly van den Ende
 • Monique Flierman
 • Elise van den Bandt
 • Martine van Drunen
 • Viktor van Breugel
 • Jeroen de Kreij

U kunt de ouderraad bereiken via e-mail: ouderraad@bsoudendijk.nl of klik hier