Kinder MR

Zaken die de kinderen bezighouden worden door een vertegenwoordiging van de leerlingen besproken tijdens vergaderingen onder leiding van een MR-lid.

Hoewel de Kinder-MR (MeedenkRaad) alleen een adviserende taak heeft, is het voor ouderen goed om te weten wat er leeft bij de kinderen en heeft het voor de kinderen een educatieve waarde.