Rapporten mee naar huis

De leerlingen ontvangen 3x per jaar een rapport, namelijk op:

  • 21 november 2017

  • 20 maart 2018

  • 10 juli 2018

In de week volgend op de uitreiking van de eerste twee rapporten worden 15-minuten gesprekken georganiseerd voor de ouders. Nadere informatie daarover ontvangt u per brief.