Sportieve dagen

Begeleiding bij sportevenementen:

Als school vinden we het belangrijk dat leerlingen kennismaken met sport als vorm van vrijetijdsbesteding, daarom schrijven we als school ook vaak in op toernooien die door de sportverenigingen worden georganiseerd. Omdat we een klein schooltje zijn, houdt dat in dat begeleiding neer komt op een kleine groep ouders en leerkrachten. Om ervoor te zorgen dat we mee kunnen blijven doen, is het nodig dat het aantal ouders dat zich wil inzetten om het team te begeleiden, wordt vergroot. Misschien is dit voor U een mogelijkheid zich in te zetten voor de school.

 

Evenementen die voorgaande jaren werden georganiseerd en waar de school aan deelnam waren onder andere:

Sportdag

De school organiseert al een paar jaar voor alle leerlingen een sportdag. . Voor deze gelegenheid mogen we gebruik maken van een van de velden van de voetbalvereniging Woudrichem. 

Indien er door de gemeente Koningsspelen worden georganiseerd, dan wordt er geen eigen sportdag meer georganiseerd.


Voetbaltoernooi

Het voetbaltoernooi wordt georganiseerd voor zowel jongens als meisjes van groep 5 t/m 8. De jongens spelen in elf- en de meisjes in zeventallen. Het geheel speelt zich af op een woensdagmiddag.


Korfbaltoernooi

De school doet bij voldoende belangstelling ook mee aan het Korfbaltoernooi, dat omstreeks  half mei wordt verzorgd door de Christelijke Korfbalvereniging Almkerk. Dit evenement is bestemd voor de midden- en bovenbouw.


Tafeltennistoernooi

De tafeltennisvereniging uit Sleeuwijk organiseert ieder jaar in de kerstvakantie een toernooi voor de basisschooljeugd. Afgelopen jaren hebben wij als school deelgenomen en zullen dat bij voldoende belangstelling ook dit schooljaar weer doen.


Avondvierdaagse

De groepen 3 t/m 8 nemen jaarlijks deel aan dit festijn, georganiseerd in de kern Woudrichem. Kinderen van groep 1 en 2 kunnen alleen deelnemen onder begeleiding van de eigen ouder(s).

Dit schooljaar vindt de avondvierdaagse van dinsdag 16 mei t/m vrijdag 19 mei 2017 plaats.