Vrije en studiedagen

Om bij te blijven in het vak, worden per jaar een aantal studiedagen/-middagen gehouden. Meestal vinden deze op een woensdag plaats, waardoor het maar beperkt nodig is de leerlingen vrij te geven. Regelmatig worden deze studiedagen begeleid door externe deskundigen.  Ook volgt iedereen een aantal cursussen per jaar bij de Regioacademie (van SWV 4107) of andere externe cursusaanbieders. De te volgen cursussen sluiten aan bij het onderwijskundig beleid van de school. Het bestuur vindt het belangrijk om te investeren in de deskundigheidsbevordering van het team en stelt hiervoor jaarlijks een budget beschikbaar.

Eén van de studiedagen staat gepland op woensdag 27 juni. De andere dag(en) moeten nog vastgesteld worden.