Groep 7 / 8

De grootsten van de school: groep 7/8. Hier staan 2 juffen voor de groep, juf Jakobien en juf Carien.

Hieronder het (algemene)programma van 17 t/m 21 juni (zie ook belangrijke data voor huiswerk en toetsen iets verder op deze pagina in het groen) AGENDA ALTIJD BIJ JE HEBBEN!!

Aangepaste planning i.v.m. Citotoetsen

Kijk ook bij blokje Toetsen voor de week erna!

 

Groep 7

Groep 8 
Maandag: 

Rekenen: 

Taal: 

Spelling: 

Naut:

Kanjer

 

Rekenen: 

Taal:

Spelling: 

Naut: 

Kanjer

Musical vanaf 10.00 uur

Dinsdag

Rekenen: 

Taal: 

Spelling: 

Aardrijkskunde: 

Nieuwsbegrip instructie 

Spreekbeurt Evie

Rekenen: 

Taal:

Spelling: 

Aardrijkskunde:

Nieuwsbegrip instructie

Spreekbeurt Evie

Woensdag

Rekenen:

Taal

Spelling: 

Spreekbeurt Dolf

Rekenen:

Taal:

Spelling:

Spreekbeurt Dolf

Donderdag

Rekenen: 

Taal:

Spelling:

Begrijpend lezen:Toets

Geschiedenis:Les 4, les 3 af 

Schrijven

Nieuwsbegrip af

Rekenen:

Taal:

Spelling:

Begrijpend lezen:Toets

Geschiedenis:Toets

Nieuwsbegrip af

 Vrijdag

Rekenen: 

Taal: 

Spelling: 

Engels: Toets 

Vekeer: 

Plustaak: zie schrift

Toptaal: zie schrift

Spreekbeurt Marijn

Rekenen: 

Taal: 

Spelling:

Engels: Toets

Schrijven:

Plustaak rekenen: zie schrift.

Denktaal: zie schrift

Spreekbeurt Marijn

 

Toetsen en huiswerk staan in groen en rood in de planning

Extra dingen:

Groep 8: 

24 juni: klassenboek af

20 juni: geschiedenistoets + extra opdracht af


Groep 7:

28 juni: techniekopdracht geschiedenis af + toets 

21 juni: limerick afMaatklas:

 

Taal en spelling.

  • Zowel groep 7 en 8 goed oefenen met het computerprogramma dat bij de methode hoort! 
  • Sites om op te oefenen zijn via "COOL portal" op internet te vinden. Gebruik hiervoor je emailadres en wachtwoord. 

Engels:

  •  Het boek mag nooit mee naar huis, maar om te oefenen kun je kopieën maken en die mogen wel mee naar huis. Kijk het gemaakte werk na, verbeter het en leer van de gemaakte fouten!!!
  • Maak een account aan op wrts.nl, voer de woorden op school in en dan kun je overal oefenen!

Schrijven:

Extra werk: 

  • Rekentuin
  • Spelling oefenen
  • Eigen project/onderwerp
  • Wij hebben ook een Squla schoolaccount. Jullie kunnen daar ook in werken tussen 8.00uur en 16.00 uur.

 

Iedere dag moeten taal, spelling en rekenen af zijn (volgens de werkafspraken), tenzij de juffen iets anders zeggen. Werk dat niet af is, in principe na school alsnog afmaken. Houd het werk goed bij, verbeter de foute opgaven (bij spelling iedere fout) en werk netjes! Lever alles in en kijk de volgende dag in jouw schrift onder het werk, wat er nog in orde gemaakt moet worden.

Lessen van Begrijpend Lezen, Aardrijkskunde, Naut en Geschiedenis moeten om 8.30 uur die dag af zijn. Niet af = na school alsnog in orde maken.

Verhalen op de computer maken en in gedeelde map opslaan opslaan. Lever de verhalen (op tijd)  in, want anders heb je veel te doen aan het eind van het jaar en niet inleveren is een onvoldoende. Dat zou jammer zijn.

Het is allemaal even wennen voor sommige kinderen, maar over een tijdje weten jullie niet beter. Succes!

 

 

 

http://cito-spellingcategorieen.yurls.net/nl/page/990218#topboxes
Kinderpagina

Klik hier om naar de pagina te gaan waar de kinderen zelf iets op kunnen zetten