Groep 7 / 8

 

De grootsten van de school: groep 7/8. Hier staan 2 juffen voor de groep, juf Jakobien en juf Carien.

Hieronder het (algemene)programma van  9 t/m 13 december (zie ook belangrijke data voor huiswerk en toetsen iets verder op deze pagina in het groen) AGENDA ALTIJD BIJ JE HEBBEN!!

 

Kijk ook bij blokje Toetsen voor de week erna!

 

Groep 7

Groep 8 
Maandag: 

Rekenen: H/W/M +toets verbeteren

Taal: H5 les 3

Spelling:Blok 4, week 2, les 1 

Naut:les 4 af

Kanjer

Cultuur: Sinterkerst

Bijlage NF

Rekenen:Toets blok 4

Taal:les 2

Spelling: Blok 4, week 2, les 1 

Naut: les 4 af

Kanjer

Cultuur: Sinterkerst

Bijlage NF

Dinsdag

Rekenen: les 1 en 2 samenBlok 5

Taal: les 4

Spelling: les 2

Aardrijkskunde:les 1 H2 afhebben

Schrijven: les 21, 20 af

Cultuur

Sinterkerst

Bijlage NF

Rekenen: W/M

Taal:les 3

Spelling:les 2

Aardrijkskunde:Les 1 H2 afhebben

Cultuur

Sinterkerst

Bijlage NF


Woensdag

Rekenen: les 3

Taal: les 5

Spelling:

Nieuwsbegrip instructie (tot de kerstvakantie niet meer)

Gymles: Dolf en Dirk

Bijlage NF af!!

Rekenen:W/M

Taal:les 4

Spelling: 

Nieuwsbegrip instructie (tot de kerstvakantie niet meer)

Gymles:Dolf en Dirk

Bijlage NF af!!

Donderdag

Rekenen: les 4

Taal: les

Spelling:les 4 + blz 81

Begrijpend lezen:les 1 blok 3 af

Geschiedenis: Project

Schrijven: les 22, 21 af

Rekenen: les 1

Taal:les 5

Spelling: les 4 + blz 81

Begrijpend lezen: les 1 blok 3 af

Geschiedenis: Project

 

 Vrijdag

Rekenen: les 5+ redactiesommen af week 12 af 

Taal:les 7

Spelling: Oefenen

Engels:Toets song 1 t/m 3 (leerstof in Google Classroom)

Vekeer: Toets thema 3, lessen + blz 42 (en vorige herhalen kan geen kwaad..)

Plustaak: 1 blz af (t/m 18)

Toptaal: t/m taak 12

Nieuwsbegrip af (Deze week niet)


Rekenen: les 2+redactiesommen week 12 af

Taal: les 6

Spelling: Les 4 + blz 81

Engels: Toets song 1 t/m 3 (leerstof in Google Classroom)

Schrijven:les 14, les 13 af 

Plustaak rekenen: t/m blz 22

Denktaal: Taak 10 af

Nieuwsbegrip af (Deze week niet)

EHBO: H6 lezen, H5 oefenen en alle grepen, verbanden, stabiele zijligging etc.

 

Toetsen en huiswerk staan in groen en rood in de planning

Extra dingen:

Groep 8: 

Vrijdag 13 december: toets Engels song 1, 2 en 3

Groep 7:

Vrijdag 13 december: toets Engels song 1, 2 en 3

toets verkeer thema 3


Maatklas:

Groep 7

 

Taal en spelling.

  • Zowel groep 7 en 8 goed oefenen met het computerprogramma dat bij de methode hoort! 
  • Sites om op te oefenen zijn via "COOL portal" op internet te vinden. Gebruik hiervoor je emailadres en wachtwoord. 

Engels:

  • De nieuwe methode biedt digitale verwerking aan.

Schrijven:

Extra werk: 

  • Rekentuin
  • Spelling oefenen
  • Eigen project/onderwerp
  • Wij hebben ook een Squla schoolaccount. Jullie kunnen daar ook in werken tussen 8.00uur en 16.00 uur.

 

Iedere dag moeten taal, spelling en rekenen af zijn (volgens de werkafspraken), tenzij de juffen iets anders zeggen. Werk dat niet af is, in principe na school alsnog afmaken. Houd het werk goed bij, verbeter de foute opgaven (bij spelling iedere fout) en werk netjes! Lever alles in en kijk de volgende dag in jouw schrift onder het werk, wat er nog in orde gemaakt moet worden.

Lessen van Begrijpend Lezen, Aardrijkskunde, Naut en Geschiedenis moeten om 8.30 uur die dag af zijn. Niet af = na school alsnog in orde maken.

Verhalen op de computer maken en in gedeelde map opslaan opslaan. Lever de verhalen (op tijd)  in, want anders heb je veel te doen aan het eind van het jaar en niet inleveren is een onvoldoende. Dat zou jammer zijn.

Het is allemaal even wennen voor sommige kinderen, maar over een tijdje weten jullie niet beter. Succes!

 

 

 

http://cito-spellingcategorieen.yurls.net/nl/page/990218#topboxes
Kinderpagina

Klik hier om naar de pagina te gaan waar de kinderen zelf iets op kunnen zetten