Groep 7 / 8

 

De grootsten van de school: groep 7/8. Hier staan 2 juffen voor de groep, juf Jakobien en juf Carien.

Hieronder het (algemene)programma van  20 t/m 24 januari (zie ook belangrijke data voor huiswerk en toetsen iets verder op deze pagina in het groen) AGENDA ALTIJD BIJ JE HEBBEN!!

Kijk ook bij blokje Toetsen voor de week erna!

 

Groep 7

Groep 8 
Maandag: 

Rekenen: Blok 6 les 2

Taal: les 8

Spelling:Blok 5 week 1 les 1 

Naut: Thema 3 Code Combat

Kanjer

Cultuur: Introductie Design &Techniek

Rekenen:eerste helft weer

Taal:les 6, les 5 nakijken

Spelling: Blok 5 week 1 les 1 

Naut: Thema 3  Code Combat

Kanjer

Cultuur: Introductie Design &Techniek

Dinsdag

Rekenen: les 3

Taal: les 9 

Spelling: les 2

Aardrijkskunde: Toets H3 + topo

Schrijven: les 27, les 26 af

Cultuur

Rekenen: Toets blok 5

Taal:les 7 

Spelling:les 2

Aardrijkskunde: Toets H3 + topo

Cultuur

 

Woensdag

Rekenen: 

Taal:

Spelling:

Nieuwsbegrip instructie 

Gymles: 

Verkeersquiz

Rekenen: H/W/M

Taal:

Spelling: Cito deel 1

Nieuwsbegrip instructie 

Gymles:

 

Donderdag

Rekenen: les4

Taal: les 10

Spelling: Les 4 + blz 68 af

Begrijpend lezen: Toets blok 3

Geschiedenis: Presentaties project

Schrijven: les 28, les 27 af

Rekenen: H/W/M

Taal:les 8

Spelling:  Les 4 + blz 68 af

Begrijpend lezen: Toets blok 3

Geschiedenis: Presenataties project

 

 Vrijdag

Rekenen: Cito deel 1 +redactiesommen week 15 af

Taal:

Spelling:Cito deel 1

Engels:Song 4 Lesson A af

Vekeer: les 2 af

Plustaak: t/m 23 af

Toptaal: t/m taak 18 af

Nieuwsbegrip af 

Middag:vuil rapen Zorgboerderij: allemaal op de fiets!


Rekenen: Cito deel 1 + redactie week 15 af

Taal:

Spelling: Cito deel 2

Engels: Song 4 Lesson A af

Schrijven:les 16, les 15 af

Plustaak rekenen: t/m blz 28 af

Denktaal: t/m 3 af

Nieuwsbegrip af

 EHBO: 

Middag:vuil rapen Zorgboerderij: allemaal op de fiets!

 

Toetsen en huiswerk staan in groen en rood in de planning

Extra dingen:

Groep 8: 

23 januari: presentaties geschiedenis

29 januari: toets geschiedenis

17 februari: EHBO-examen

Groep 7:

22 januari: verkeersquiz

23 januari: presentaties geschiedenis

29 januari: toets geschiedenis

 

Maatklas:

Groep 7

 

Taal en spelling.

  • Zowel groep 7 en 8 goed oefenen met het computerprogramma dat bij de methode hoort! 
  • Sites om op te oefenen zijn via "COOL portal" op internet te vinden. Gebruik hiervoor je emailadres en wachtwoord. 

Engels:

  • De nieuwe methode biedt digitale verwerking aan.

Schrijven:

Extra werk: 

  • Rekentuin
  • Spelling oefenen
  • Eigen project/onderwerp
  • Wij hebben ook een Squla schoolaccount. Jullie kunnen daar ook in werken tussen 8.00uur en 16.00 uur.

 

Iedere dag moeten taal, spelling en rekenen af zijn (volgens de werkafspraken), tenzij de juffen iets anders zeggen. Werk dat niet af is, in principe na school alsnog afmaken. Houd het werk goed bij, verbeter de foute opgaven (bij spelling iedere fout) en werk netjes! Lever alles in en kijk de volgende dag in jouw schrift onder het werk, wat er nog in orde gemaakt moet worden.

Lessen van Begrijpend Lezen, Aardrijkskunde, Naut en Geschiedenis moeten om 8.30 uur die dag af zijn. Niet af = na school alsnog in orde maken.

Verhalen op de computer maken en in gedeelde map opslaan opslaan. Lever de verhalen (op tijd)  in, want anders heb je veel te doen aan het eind van het jaar en niet inleveren is een onvoldoende. Dat zou jammer zijn.

Het is allemaal even wennen voor sommige kinderen, maar over een tijdje weten jullie niet beter. Succes!

 

 

 

http://cito-spellingcategorieen.yurls.net/nl/page/990218#topboxes
Kinderpagina

Klik hier om naar de pagina te gaan waar de kinderen zelf iets op kunnen zetten