Groep 7 / 8

De grootsten van de school: groep 7/8. Hier staan 2 juffen voor de groep, juf Jakobien en juf Carien.

Hieronder het (algemene)programma van 11 t/m 15 juni(zie ook belangrijke data voor huiswerk en toetsen iets verder op deze pagina in het groen) AGENDA ALTIJD BIJ JE HEBBEN!!

Groep 8: wij kijken per dag, omdat ook alles voor de musical gaat lopen!

Kijk ook bij blokje Toetsen voor de week erna!

 

Groep 7

Groep 8 
Maandag: 

Rekenen:Cito rekenen deel 1

Taal:Definitieve versie verslag af

Spelling: werkwoordschema inleveren! Cito spelling deel 1

Naut: Toets blok 5

11.00-12.00 uur: Voorlichting over leerplicht


Rekenen: 

Taal: 

Spelling:

Naut:Toets blok 5

11.00-12.00 uur: Voorlichting over leerplicht

Kindergemeentraard voorbereiden,

Musical

Dinsdag

Rekenen: Cito deel 2

Taal: Cito Begrijpend lezen deel 1

Spelling: 

Aardrijkskunde: les 3, les 2 afhebben

Nieuwsbegrip instructie 

Cultuurproject

 

Rekenen :

Taal: 

Spelling:

Aardrijkskunde:les 3, les 2 afhebben

Nieuwsbegrip instructie

Cultuurproject

Izaak Koedoot voor kindergemeenteraad om 8.30 uur

Musical

Woensdag

Rekenen: Cito deel 3

Taal: les 2 + kladversie verslag af (eigen onderwerp)

Spelling: 

Kampdans

Rekenen

Taal:

Spelling:

Kindergemeentraard voorbereiden

Musical

Kampdans

Donderdag

Rekenen: 

Taal: Cito Begrijpend lezen deel 2

Spelling: Cito deel 2

Begrijpend lezen: les 3 afhebben

Geschiedenis: les 4,les 3 af 

Schrijven:Blz 35

 Nieuwsbegrip af

Kampdans

Kindergemeenteraad om 19.00 uur

Rekenen: 

Taal:

Spelling:

Begrijpend lezen: 

Geschiedenis: 

Nieuwsbegrip af

Musical

Kampdans

Kindergemeenteraad om 19.00 uur


 Vrijdag

Rekenen:

Taal: Cito Begrijpend lezen deel 3

Spelling: Cito werkwoordspelling deel 1

Engels:Start Unit G

Vekeer: 

Plustaak: 2 blz erbij 

Toptaal: 2 taken erbij

Kampdans

Laatste les suikerklontjesproject

Rekenen: 

Taal: 

Spelling: 

Engels:

Schrijven: 35

Plustaak rekenen: 2 blz erbij

Toptaal: 2 taken erbij

Musical (teksten kennen! Decors al heel eind)

Kampdans 

Laatste les suikerklontjesproject

 

Toetsen en huiswerk staan in groen en rood in de planning

Extra dingen:

Groep 8: 

14 juni: slotdebat Kindergemeenteraad in gemeentehuis (19.00 uur)

15 juni: suikerklontjesproject af

Klassenboek 19 juni af

29 juni: spel laatste schooldag af


Kindergemeenteraad voorbereiden 

Groep 7:

13 juni: definitieve versie verslag af (taal hoofdstuk 11; goed (indeling, spelling, zinsbouw, interpunctie) verslag over eigen onderwerp)

14 juni: slotdebat Kindergemeenteraad in gemeentehuis (19.00 uur)

15 juni: suikerklontjesproject af

 

Kindergemeenteraad voorbereiden 

 

Maatklas:

12 april groep 8 toets Spaans

28 juni: groep 7 en 8 Spaans

 

Taal en spelling.

  • Zowel groep 7 en 8 goed oefenen met het computerprogramma dat bij de methode hoort! 
  • Sites om op te oefenen zijn via "COOL portal" op internet te vinden. Gebruik hiervoor je emailadres en wachtwoord. 

Engels:

  •  Het boek mag nooit mee naar huis, maar om te oefenen kun je kopieën maken en die mogen wel mee naar huis. Kijk het gemaakte werk na, verbeter het en leer van de gemaakte fouten!!!
  • Maak een account aan op wrts.nl, voer de woorden op school in en dan kun je overal oefenen!

Schrijven:

Extra werk: 

  • Kijk op werkblad achter in de klas.
  • Wij hebben ook een Squla schoolaccount. Jullie kunnen daar ook in werken tussen 8.00uur en 16.00 uur.

 

Iedere dag moeten taal, spelling en rekenen af zijn (volgens de werkafspraken), tenzij de juffen iets anders zeggen. Werk dat niet af is, in principe na school alsnog afmaken. Houd het werk goed bij, verbeter de foute opgaven (bij spelling iedere fout) en werk netjes! Lever alles in en kijk de volgende dag in jouw schrift onder het werk, wat er nog in orde gemaakt moet worden.

Lessen van Begrijpend Lezen, Aardrijkskunde, Naut en Geschiedenis moeten om 8.30 uur die dag af zijn. Niet af = na school alsnog in orde maken.

Verhalen op de computer maken en in gedeelde map opslaan opslaan. Lever de verhalen (op tijd)  in, want anders heb je veel te doen aan het eind van het jaar en niet inleveren is een onvoldoende. Dat zou jammer zijn.

Het is allemaal even wennen voor sommige kinderen, maar over een tijdje weten jullie niet beter. Succes!

 

 

 

http://cito-spellingcategorieen.yurls.net/nl/page/990218#topboxes
Kinderpagina

Klik hier om naar de pagina te gaan waar de kinderen zelf iets op kunnen zetten