Groep 7 / 8

 

De grootsten van de school: groep 7/8. Hier staan 2 juffen voor de groep, juf Jakobien en juf Carien.

Hieronder het (algemene)programma van  14  t/m 19 oktober(zie ook belangrijke data voor huiswerk en toetsen iets verder op deze pagina in het groen) AGENDA ALTIJD BIJ JE HEBBEN!!

 

Kijk ook bij blokje Toetsen voor de week erna!

 

Groep 7

Groep 8 
Maandag: 

Rekenen: Weer/Meer

Taal: les 1 H3

Spelling: Blok 2 week 3 les 1

Naut: Toets blok 1

Kanjer

Rekenen: Toets blok 2

Taal:les 2

Spelling: Blok 2 week 3, les 1 

Naut:Toets blok 1

Kanjer

Dinsdag

Rekenen: Weer/Meer

Taal: les 2

Spelling:les 2

Aardrijkskunde: les 1 Blok 1

Schrijven: les 10, les 9 af

 

Rekenen: Weer/Meer

Taal:les 3

Spelling:les 2 

Aardrijkskunde: les 1 Blok 1

 

Woensdag

Rekenen: les 1 Blok 3

Taal: les 3

Spelling: 

Rekenen: Weer/Meer

 Taal:les 4

Spelling:

Donderdag

Rekenen: les 2

Taal:les 4

Spelling:les 3 + blz 74 af

Begrijpend lezen: les 1 Blok 2

Geschiedenis:Hugo de Groot

Schrijven: les 11, les 9 af

Nieuwsbegrip instructie

Rekenen: les 1 Blok 3

Taal:Les 5

Spelling:les 3 + blz 74 af

Begrijpend lezen:les 1 Blok 2

Geschiedenis: Hugo de Groot

Nieuwsbegrip instructie

 

 Vrijdag

Rekenen: les 3  redactiesommen af. 

Taal: les 5

Spelling:Dictee (Toets)

Engels: Toetsje song 2,lesson B af

Vekeer: les 2 thema 2, les 1af 

Plustaak: 2 blz af (t/m 8)

Toptaal: t/m taak 2

Nieuwsbegrip af

 

Rekenen: les 2

Taal: les 6

Spelling: Dictee

Engels:lesson AB af, Toetsje song 2

Schrijven:les 9, les 8 (keuzeles af)

Plustaak rekenen: t/m blz 12

Denktaal: Taak 4 af

Nieuwsbegrip af

 

 

Toetsen en huiswerk staan in groen en rood in de planning

Extra dingen:

Groep 8: 

1/11: opdracht toekomstkunde af, EHBO begint

 

Groep 7:

1/11: opdracht toekomstkunde af


 

Maatklas:

Groep 7

 

Taal en spelling.

  • Zowel groep 7 en 8 goed oefenen met het computerprogramma dat bij de methode hoort! 
  • Sites om op te oefenen zijn via "COOL portal" op internet te vinden. Gebruik hiervoor je emailadres en wachtwoord. 

Engels:

  • De nieuwe methode biedt digitale verwerking aan.

Schrijven:

Extra werk: 

  • Rekentuin
  • Spelling oefenen
  • Eigen project/onderwerp
  • Wij hebben ook een Squla schoolaccount. Jullie kunnen daar ook in werken tussen 8.00uur en 16.00 uur.

 

Iedere dag moeten taal, spelling en rekenen af zijn (volgens de werkafspraken), tenzij de juffen iets anders zeggen. Werk dat niet af is, in principe na school alsnog afmaken. Houd het werk goed bij, verbeter de foute opgaven (bij spelling iedere fout) en werk netjes! Lever alles in en kijk de volgende dag in jouw schrift onder het werk, wat er nog in orde gemaakt moet worden.

Lessen van Begrijpend Lezen, Aardrijkskunde, Naut en Geschiedenis moeten om 8.30 uur die dag af zijn. Niet af = na school alsnog in orde maken.

Verhalen op de computer maken en in gedeelde map opslaan opslaan. Lever de verhalen (op tijd)  in, want anders heb je veel te doen aan het eind van het jaar en niet inleveren is een onvoldoende. Dat zou jammer zijn.

Het is allemaal even wennen voor sommige kinderen, maar over een tijdje weten jullie niet beter. Succes!

 

 

 

http://cito-spellingcategorieen.yurls.net/nl/page/990218#topboxes
Kinderpagina

Klik hier om naar de pagina te gaan waar de kinderen zelf iets op kunnen zetten