Groep 7 / 8

De grootsten van de school: groep 7/8. Hier staan 2 juffen voor de groep, juf Jakobien en juf Carien.

Hieronder het (algemene)programma van 21 tot en met 25 januari (zie ook belangrijke data voor huiswerk en toetsen iets verder op deze pagina in het groen) AGENDA ALTIJD BIJ JE HEBBEN!!

Kijk ook bij blokje Toetsen voor de week erna!

Wat meer globale planning gezien de afname van Citotoetsen

 

Groep 7

Groep 8 
Maandag: 

Rekenen: 

Taal:

Spelling:Cito deel 1

(+verbeterwerk en oefenen)

Naut: Project les 5

Mindset: LEF! 3 afhebben

Les Halt over groepsdruk om 9.00 uur

Rekenen:

Taal:

Spelling:Cito deel 1 (+ verbeterwerk en oefenen)

Naut: Project les 5

Mindset: LEF! 3 afhebben

EHBO: alles t/m 8 gelezen en alle grepen oefenen

Dinsdag

Rekenen: Cito deel 1

Taal: Cito begrijpend lezen deel 1

Spelling: 

Aardrijkskunde:les 4, les 3 af

Nieuwsbegrip instructie 

Kunstweken

Rekenen: Cito deel 1

Taal: Cito begrijpend lezen deel 1

Spelling:

Aardrijkskunde:les 4, les 3 af

Nieuwsbegrip instructie

Kunstweken

Woensdag

Rekenen:

Taal:

Spelling: 

Studiedag--> kinderen vrij

Rekenen:

Taal:

Spelling:

Studiedag--> kinderen vrij

Donderdag

Rekenen: les 3 blok 6, redactiesommen op papier af

Taal: les 2 H7

Spelling: Verbeteren/oefenen

Begrijpend lezen: Toets

Geschiedenis: les 4 af (volgende week toets)

Schrijven:blz 17.

Nieuwsbegrip af

Cultuur Kunstweken

Rekenen: Les 10, redactiesommen op papier af

Taal: les 5(toets)

Spelling:Verbeteren en oefenen

Begrijpend lezen: les 4 af

Geschiedenis: Presenteren project afmaken

Nieuwsbegrip af

Cultuur Kunstweken


 Vrijdag

Rekenen:Cito deel 2

Taal:Cito begrijpend lezen deel 2

Spelling: werkwoordspelling

Engels: WS 1,1; 2,2; 3,2; 4,1 af + werkwoorden leren

Vekeer:les 3 af (volgende week toets)

Plustaak: zie schrift

Toptaal: zie schrift

Cultuur Kunstweken

Rekenen:Cito deel 2

Taal: Cito begrijpend lezen deel 2

Spelling: werrkwoordspelling

Engels: WS 1,3 7 (1e opdracht) af + werkwoorden leren

Schrijven: blz 17

Plustaak rekenen: zie schrift

Denktaal: zie schrift

Cultuur Kunstweken

 

Toetsen en huiswerk staan in groen en rood in de planning

Extra dingen:

Groep 8: 

24 januari: begrijpend lezen toets


Groep 7:

24 januari: begrijpend lezen toets

31 januari: geschiedenis toets

1 februari: toets verkeer

6 februari: verkeersquiz. Oefenen op https://examen.vvn.nl/oefenen (staat ook op Cloudwise) + theorie en borden

 

Maatklas:

21 januari: project mummies af/presentaties

 

Taal en spelling.

  • Zowel groep 7 en 8 goed oefenen met het computerprogramma dat bij de methode hoort! 
  • Sites om op te oefenen zijn via "COOL portal" op internet te vinden. Gebruik hiervoor je emailadres en wachtwoord. 

Engels:

  •  Het boek mag nooit mee naar huis, maar om te oefenen kun je kopieën maken en die mogen wel mee naar huis. Kijk het gemaakte werk na, verbeter het en leer van de gemaakte fouten!!!
  • Maak een account aan op wrts.nl, voer de woorden op school in en dan kun je overal oefenen!

Schrijven:

Extra werk: 

  • Rekentuin
  • Spelling oefenen
  • Eigen project/onderwerp
  • Wij hebben ook een Squla schoolaccount. Jullie kunnen daar ook in werken tussen 8.00uur en 16.00 uur.

 

Iedere dag moeten taal, spelling en rekenen af zijn (volgens de werkafspraken), tenzij de juffen iets anders zeggen. Werk dat niet af is, in principe na school alsnog afmaken. Houd het werk goed bij, verbeter de foute opgaven (bij spelling iedere fout) en werk netjes! Lever alles in en kijk de volgende dag in jouw schrift onder het werk, wat er nog in orde gemaakt moet worden.

Lessen van Begrijpend Lezen, Aardrijkskunde, Naut en Geschiedenis moeten om 8.30 uur die dag af zijn. Niet af = na school alsnog in orde maken.

Verhalen op de computer maken en in gedeelde map opslaan opslaan. Lever de verhalen (op tijd)  in, want anders heb je veel te doen aan het eind van het jaar en niet inleveren is een onvoldoende. Dat zou jammer zijn.

Het is allemaal even wennen voor sommige kinderen, maar over een tijdje weten jullie niet beter. Succes!

 

 

 

http://cito-spellingcategorieen.yurls.net/nl/page/990218#topboxes
Kinderpagina

Klik hier om naar de pagina te gaan waar de kinderen zelf iets op kunnen zetten