Groep 7 / 8

De grootsten van de school: groep 7/8. Hier staan 2 juffen voor de groep, juf Jakobien en juf Carien.

 

 

Hieronder het (algemene)programma van 23 t/m 27 april (zie ook belangrijke data voor huiswerk en toetsen iets verder op deze pagina in het groen) AGENDA ALTIJD BIJ JE HEBBEN!!

Kijk ook bij blokje Toetsen voor de week erna!

 

Groep 7

Groep 8 
Maandag: 

Rekenen:les 8

Taal:les 10

Spelling: blok 8 week 1 les 1

Naut: les 2, les 1 af

Rekenen: les 7

Taal: les 7

Spelling: blok 8, week 1 les 1

Naut: les 1

Dinsdag

Rekenen: les 9

Taal: Controletoets

Spelling: les 2

Aardrijkskunde: les 3afhebben

Nieuwsbegrip instructie 

Cultuurproject

Rekenen :les 8

Taal: 

Spelling:les 2

Aardrijkskunde: les 3 afhebben

Nieuwsbegrip instructie

Cultuurproject

Musical

Woensdag

Rekenen: les 10

Taal: R/H/V

Spelling: 

Rekenen: les 9

Taal: les 8

Spelling:

Donderdag

Rekenen: Eerste helft weer

Taal: R/H/V

Spelling: les 4 + blz 80

Begrijpend lezen:

Geschiedenis: Project presenteren

Schrijven:Blz 30

 Nieuwsbegrip af

Rekenen:les 10

Taal:les 9

Spelling:les 4  blz 80

Begrijpend lezen:

Geschiedenis:les 2, les 1 afhebben

Nieuwsbegrip af

 

 Vrijdag

Rekenen:

Taal: 

Spelling: 

Engels: Toets

Vekeer: 

Plustaak: 2 blz erbij 

Toptaal: 2 taken erbij

Vakantie!!

Rekenen: 

Taal:

Spelling: 

Engels:

Schrijven: 30

Plustaak rekenen: 2 blz erbij

Toptaal: 2 taken erbij

Vakantie!!

 

Toetsen en huiswerk staan in groen en rood in de planning

Extra dingen:

Groep 8: 

Groep 7:

26 april: project geschiedenis af + toets 

Spreekbeurten beginnen weer. Denk aan het stappenplan om je te helpen bij de voorbereiding!

 

Maatklas:

12 april groep 8 toets Spaans

28 juni: groep 7 en 8 Spaans

 

Taal en spelling.

  • Zowel groep 7 en 8 goed oefenen met het computerprogramma dat bij de methode hoort! 
  • Sites om op te oefenen zijn via "COOL portal" op internet te vinden. Gebruik hiervoor je emailadres en wachtwoord. 

Engels:

  •  Het boek mag nooit mee naar huis, maar om te oefenen kun je kopieën maken en die mogen wel mee naar huis. Kijk het gemaakte werk na, verbeter het en leer van de gemaakte fouten!!!
  • Maak een account aan op wrts.nl, voer de woorden op school in en dan kun je overal oefenen!

Schrijven:

Extra werk: 

  • Kijk op werkblad achter in de klas.
  • Wij hebben ook een Squla schoolaccount. Jullie kunnen daar ook in werken tussen 8.00uur en 16.00 uur.

 

Iedere dag moeten taal, spelling en rekenen af zijn (volgens de werkafspraken), tenzij de juffen iets anders zeggen. Werk dat niet af is, in principe na school alsnog afmaken. Houd het werk goed bij, verbeter de foute opgaven (bij spelling iedere fout) en werk netjes! Lever alles in en kijk de volgende dag in jouw schrift onder het werk, wat er nog in orde gemaakt moet worden.

Lessen van Begrijpend Lezen, Aardrijkskunde, Naut en Geschiedenis moeten om 8.30 uur die dag af zijn. Niet af = na school alsnog in orde maken.

Verhalen op de computer maken en in gedeelde map opslaan opslaan. Lever de verhalen (op tijd)  in, want anders heb je veel te doen aan het eind van het jaar en niet inleveren is een onvoldoende. Dat zou jammer zijn.

Het is allemaal even wennen voor sommige kinderen, maar over een tijdje weten jullie niet beter. Succes!

 

 

 

http://cito-spellingcategorieen.yurls.net/nl/page/990218#topboxes
Kinderpagina

Klik hier om naar de pagina te gaan waar de kinderen zelf iets op kunnen zetten