Groep 7 / 8

 

De grootsten van de school: groep 7/8. Hier staan 2 juffen voor de groep, juf Jakobien en juf Carien.

Hieronder het (algemene)programma van 16 t/m 20 maart (zie ook belangrijke data voor huiswerk en toetsen iets verder op deze pagina in het groen) AGENDA ALTIJD BIJ JE HEBBEN!!

Kijk ook bij blokje Toetsen voor de week erna!

 

Groep 7

Groep 8 
Maandag: 

Rekenen: Toets blok 7

Taal: les 7 H8

Spelling: Blok 6 week 2 les 1

Naut: les 3 af

Kanjer

Cultuur: 

Rekenen: les 5

Taal:les 6

Spelling: Blok 6 week 2 les 1

Naut: les 3 af

Kanjer

Cultuur: 

Dinsdag

Rekenen: W/M

Taal: les 8 

Spelling: les 2

Schrijven: les 37

Aardrijkskunde: les 2, les 1 af H3

Cultuur:

Middag: Uiterwaarden Opschoondag

Rekenen: les 6

Taal:les 7

Spelling: les 2

Aardrijkskunde: Les 2 H3, les 1 af

Cultuur:

Middag: Uiterwaarden Opschoondag


Woensdag

Rekenen: W/M

Taal: les 9

Spelling:

Nieuwsbegrip instructie

Gymles: 

Rekenen: les 7

Taal: les 8

Spelling: 

Nieuwsbegrip instructie

Gymles: 

Donderdag

Rekenen: les 1 Blok 8

Taal: les 10 Toets

Spelling: les 4 + blz 73 af

Begrijpend lezen: les 3, les 2 af

Geschiedenis: (les 2, les 1 af) werken aan oorlogskrant 

Schrijven: les 38, les 37 af

Rekenen:les 8

Taal: les 9

Spelling: les 4 + blz 73 af

Begrijpend lezen: les 2, les 1 af

Geschiedenis: (les 2, les 1 af) werken aan oorlogskrant


 Vrijdag

Rekenen: Les 2, redactiesommen week 20 af

Taal: Signaleringstoets

Spelling: les 5, werkwoordspellingtoets

Vekeer:examenvoorbereiding, les 2 af

Engels: Lesson B  af, Toets Song 5

Plustaak: t/m 31 af

Toptaal: t/m 28 af

Nieuwsbegrip af

Rekenen: Les 9, rekendictee, redactiesommen week 20 af

Taal: les 10 Toets

Spelling: les 5, werkwoordspellingtoets

Engels:Lesson B af, Toets Song 5

Schrijven:les 18

Plustaak rekenen:8+ t/m 6 af

Denken over Taal:t/m 17 af

Nieuwsbegrip af

 

Toetsen en huiswerk staan in groen en rood in de planning

Extra dingen:

Groep 8: 

 2 april: krantenartikel af

20 maart: oorlogskrant af

Groep 7:

2 april: krantenartikel af

20 maart: oorlogskrant af

27 maart: toets verkeer blok 5

 

Maatklas:

 

 

Taal en spelling.

  • Zowel groep 7 en 8 goed oefenen met het computerprogramma dat bij de methode hoort! 
  • Sites om op te oefenen zijn via "COOL portal" op internet te vinden. Gebruik hiervoor je emailadres en wachtwoord. 

Engels:

  • De nieuwe methode biedt digitale verwerking aan.

Schrijven:

Extra werk: 

  • Rekentuin
  • Spelling oefenen
  • Eigen project/onderwerp
  • Wij hebben ook een Squla schoolaccount. Jullie kunnen daar ook in werken tussen 8.00uur en 16.00 uur.

 

Iedere dag moeten taal, spelling en rekenen af zijn (volgens de werkafspraken), tenzij de juffen iets anders zeggen. Werk dat niet af is, in principe na school alsnog afmaken. Houd het werk goed bij, verbeter de foute opgaven (bij spelling iedere fout) en werk netjes! Lever alles in en kijk de volgende dag in jouw schrift onder het werk, wat er nog in orde gemaakt moet worden.

Lessen van Begrijpend Lezen, Aardrijkskunde, Naut en Geschiedenis moeten om 8.30 uur die dag af zijn. Niet af = na school alsnog in orde maken.

Verhalen op de computer maken en in gedeelde map opslaan opslaan. Lever de verhalen (op tijd)  in, want anders heb je veel te doen aan het eind van het jaar en niet inleveren is een onvoldoende. Dat zou jammer zijn.

Het is allemaal even wennen voor sommige kinderen, maar over een tijdje weten jullie niet beter. Succes!

 

 

 

http://cito-spellingcategorieen.yurls.net/nl/page/990218#topboxes
Kinderpagina

Klik hier om naar de pagina te gaan waar de kinderen zelf iets op kunnen zetten