Vakken

Vanaf groep 3 wordt meer onderscheid gemaakt in aparte vakken, zoals rekenen en wiskunde, lezen, begrijpend lezen, taal en spelling, etc. Voor meer informatie, klik op de verschillende vakken.


Indien u meer specifieke informatie wilt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de school.