Leerkrachten

Carien van Till

Groep 7/8 en directeur

Monique Hoogendijk

Groep 3/4 en remedial teaching

Ingrid Kuylenburg

Groep 1/2  en vertrouwenspersoon

Willemien Schipper

Groep 1/2 en cultuurcoördinator

(Ma)Ria Buijk

Groep 3/4, taalcoördinator en vertegenwoordiger personeelsgeleding MR

Annelies Booij

Groep 5/6, leescoördinator en vertegenwoordiger personeelsgeleding MR

Jakobien Vosters

Groep 7/8 en coördinator meer- en hoogbegaafdenbeleid

Sjanie van Alten

Onderwijsondersteunend en coördinator overblijf

Marry van Genderen

Administratieve ondersteuning