Verantwoordelijkheid

De school is verantwoordelijk voor de gang van zaken van een kwartier voor schooltijd tot een kwartier na schooltijd.

Wij verzoeken de ouders hier rekening mee te houden in verband met het halen en brengen van de leerlingen. Hoewel leerkrachten vaak al vroeger op school zijn om hun werk nog voor te bereiden e.d., ligt de verantwoordelijkheid voor de kinderen op dat moment dus nog bij de ouders.

Voor de leerlingen is de school open vanaf 8.15 uur. De leerlingen van groep 5/6 kunnen op donderdag en van groep 3/4 op woensdag vanaf 8.05 uur de school in om tassen e.d. weg te zetten. Dit in verband met het feit dat de gymbus om 8.15 uur vertrekt.