Schooltijden

Schooldag

Groep

Tijd

  Maandagochtend

  1 t/m 3
  4 t/m 8

  8.30  - 11.30 uur
  8.30  - 12.00 uur

  Maandagmiddag

  1 t/m 8

  13.00 - 15.00 uur

  Dinsdagochtend

  1 t/m 3
  4 t/m 8

  8.30  - 11.30 uur
  8.30  - 12.00 uur

  Dinsdagmiddag

  1 t/m 8

  13.00 - 15.00 uur

  Woensdagochtend

  1 t/m 4
  5 t/m 8

  8.30  - 12.00 uur
  8.30  - 12.30 uur 

     

  Donderdagochtend

  1 t/m 8

  8.30  - 12.00 uur

  Donderdagmiddag

  1 t/m 8

  13.00 - 15.00 uur

  Vrijdagochtend

  1 t/m 8

  8.30   - 12.00 uur

  Vrijdagmiddag

  5 t/m 8

  13.00 - 15.00 uur

Het gymrooster voor groep 3 t/m 8 op woensdagochtend is dit schooljaar als volgt:

8.30-10.00 groep 7/8 (fiets)

10.00-10.45 groep 3/4 (bus)

10.45-12.15 groep 5/6 (bus)

De kinderen van groep 7 en 8 moeten om 8.30 uur bij de sporthal 't Rondeel zijn.Verantwoordelijkheid

De school is verantwoordelijk voor de gang van zaken van een kwartier voor schooltijd tot een kwartier na schooltijd.

Lees verder >>