Schoolkeuze leerlingen groep 8

Ouders geven hun kind op voor het voortgezet onderwijs. De basisschool waar het kind vandaan komt verstrekt de aanvullende informatie. Om een zo goed mogelijke keuze te maken staan de ouders een aantal hulpmiddelen ter beschikking zoals:

  • de eigen kennis van en inzicht in hun eigen kind
  • de kennis en inzicht van de school
  • onafhankelijke toetsen
  • Cito-eindtoets (afgenomen op school op kosten van de school)
  • andere toetsen (meestal op initiatief van ouders, kosten voor de ouders)

Sinds afgelopen schooljaar is de overgangsprocedure van de basisschool naar de middelbare school veranderd. Werd de Cito-toets vroeger in februari afgenomen, nu verschuift de eindtoets naar een moment later in het jaar. Voor de afname van de toets is het schooladvies voor het vervolgonderwijs al bekend en zijn de leerlingen ingeschreven op hun toekomstige VO-school.

Bij het advies dat de school met betrekking tot de keuze voor het VO verleent, proberen wij zoveel mogelijk facetten van de leerling die van belang zijn voor het goed kunnen doorlopen van het VO, mee te nemen.

De Eindtoets is bedoeld om het kennisniveau van de leerling te bepalen, maar kan ook gebruikt worden als second opinion. Haalt een leerling een score die hoger is dan op basis van het schooladvies verwacht wordt, dan kan dit advies heroverwogen en zo nodig bijgesteld.