Wereldoriƫntatie

Onder deze noemer vallen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, verkeersonderwijs, geestelijke stromingen en sociale redzaamheid (de aandacht is hier gericht op het sociale verkeer in de wereld om ons heen).

De algemene doelstelling van deze vakken is: het verschaffen van basisinzichten, basisbegrippen en het aanleren van vaardigheden met behulp waarvan de leerlingen de wereld, zoals die via de moderne communicatiemiddelen en anderszins op hen afkomt, verder kunnen verkennen. Tot en met groep 4 wordt de wereldoriëntatie geïntegreerd aangeboden. Naast de gebruikte methodes, wordt ook gebruik gemaakt van programma's verzorgd door de NOT (Nederlandse Onderwijs Televisie).

 

Groep 8 wordt in de gelegenheid gesteld om het Jeugd-EHBO-diploma te halen.