Verkeer

Wij werken met de methode Wegwijs.

T/m groep 7 werkt deze methode toe naar het landelijk verkeersexamen dat afgenomen wordt in groep 7. Daarna vindt meer een oriëntatie plaats op verkeer in z'n algemeenheid en moeten leerlingen onderzoekjes doen die hier betrekking op hebben.

De methode geeft mogelijkheden om niet alleen in theorie bezig te zijn met verkeer, maar ook dat in de praktijk geoefend kan worden met de opgedane kennis. Daarnaast hoort er een computerprogramma bij waarmee allerlei verkeerssituaties geoefend kunnen worden.

Ook dit jaar ontwikkelen wij allerlei activiteiten in het kader van het Brabants Verkeersveiligheid Label. We hebben een actief verkeersveiligheidsbeleid m.b.t. de verkeersveiligheid van en naar school en in de directe omgeving van de school. Zie hiervoor ook blz. 21 van de schoolgids. Hier kunt u een en ander lezen over het parkeerbeleid in het kader van het veilig brengen en halen van de kinderen.

Een protocol m.b.t. het vervoer van onze leerlingen tijdens excursies en uitjes ligt ter inzage in de school.