Taal en spelling

Na jaren gewerkt te hebben met de methode Taalverhaal voor taal en spelling, gaan wij vanaf dit schooljaar werken met twee nieuwe methodes: Taalverhaal.nu voor taal en Staal voor spelling.


Met Taalverhaal.nu kan optimaal gedifferentieerd worden . Er zijn maatschriften en plusbladen voor de leerling die wat extra oefening nodig heeft en toptaalschriften voor de leerling die meer aan kan dan het gewone aanbod op het gebied van taal. Ook staan in het groepsplan al uitgewerkte leerroutes voor de verschillende niveaus.

Daarnaast kenmerkt de heldere herkenbare structuur bij Taalverhaal.nu zich door structurele herhaling en onderhoud op week-, blok- en jaarniveau bij alle leerlijnen. Ook is er sprake van een sterke woordenschatlijn en een unieke volledig geïntegreerde onderhoudslijn leesbegrip. Verder biedt de methode ook extra lessen ‘Helder Denken’ aan de hand van filmpjes van de filosoof Bas Haring.


Staal werkt met de beproefde, preventieve spellingaanpak van José Schraven. Het vaste ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees zorgen voor optimale spellingresultaten. Staal is ook de eerste methode die spelling en grammatica combineert. De kinderen leren één nieuwe categorie per week. Daarnaast worden de oude categorieën herhaald. Werkwoordspelling komt in Staal heel vroeg aan bod. Al in groep 4 wordt de woordsoort werkwoord aangeboden. Vanaf groep 6 start Staal echt met werkwoordspelling en vervoeging met het werkwoordschema. Elke derde les in de week is een specifieke grammaticales. Het goed voordoen (modelling) is belangrijk binnen Staal. Goede instructie voorkomt fouten. De spellinglessen bestaan voor het grootste deel uit directe instructie. Spelling vereist naast een goede instructie veel herhaling om het in de vingers te krijgen. Daarom begint elke spellingles met het kort opfrissen van álle eerder geleerde spellingcategorieën en grammatica-onderdelen. Door het vele herhalen blijft de kennis actueel. Differentiatie vindt plaats tijdens de instructie, in het werkboek en in de oefensoftware door opdrachten op drie niveaus aan te bieden.

Omdat we op school een groot aantal leerlingen hebben die juist bij spelling last hebben van hun dyslexie, zullen we ook hier dit schooljaar Pi Spello gaan inzetten bij de RT.