Gymnastiek

De groepen 3 t/m 8 krijgen de lessen lichamelijke opvoeding in de sporthal 't Rondeel te Woudrichem. Het vervoer naar het sportlokaal gaat per bus. Groep 7/8 gaat op woensdagochtend op de fiets naar de gymzaal.


Vanaf groep 3 is het dragen van sportkleding en sportschoenen verplicht. Bovendien moeten de kinderen een badhanddoek bij zich hebben om zich na de gymnastiek te douchen. Vanwege de veiligheid is het belangrijk dat horloges, ringen, kettingen en armbanden tijdens deze lessen worden afgedaan.

Indien uw kind om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de gymnastieklessen, verzoeken wij u ons dat telefonisch of schriftelijk te melden.

De leerlingen van groep 1 en 2 doen gymnastiek op school. 

We maken gebruik van de methode "Basislessen Bewegingsonderwijs". deze methode geeft de mogelijkheid de gymlessen in te richten zoals voor een kleine school wenselijk is, waardoor je als leerkracht minder tijd kwijt bent met het klaarzetten van de materialen en de gymtijd optimaler te gebruiken is.