Biologie, natuurkunde en techniek

Omdat er in het team een duidelijke behoefte bestond om meer vanuit een methode de lessen voor biologie, natuurkunde en techniek vorm te geven, is de methode Naut van uitgeverij Malmberg aangeschaft.

Naut is een aantrekkelijke methode waarin de leerstof zeer gevarieerd wordt aangeboden. Aangezien het aantal lessen beperkt is, maar toch de kerndoelen voor dit vakgebied geheel afdekken, bestaat de mogelijkheid om ook buiten de geboden lessen leerstof aan te bieden, bijvoorbeeld door het volgen van School-tv, of door voor de  leerlingen een biologieles te organiseren in de uiterwaarden.


Als team zijn we bezig om techniek nog meer te integreren in de andere vakgebieden.