Groep 7 / 8

 

De grootsten van de school: groep 7/8. Hier staan 2 juffen voor de groep, juf Jakobien en juf Carien.

Hieronder het (algemene)programma van  17 t/m 20 februari (zie ook belangrijke data voor huiswerk en toetsen iets verder op deze pagina in het groen) AGENDA ALTIJD BIJ JE HEBBEN!!

Deze week geen echte plannn]ing vanwege cultuurproject, EHBO-examen en afsluiten voor voorjaarsvakantie.

Kijk ook bij blokje Toetsen voor de week erna!

 

Groep 7

Groep 8 
Maandag: 

Rekenen: 

Taal:

Spelling: Dictee blok 5

Naut: Thema 3 les 2 af

Kanjer

Cultuur: Design &Techniek 

Rekenen: 

Taal:

Spelling: Dictee blok 5

Naut: Thema 3 les 2 af

Kanjer

Cultuur: Design &Techniek 

EHBO-examen

Dinsdag

Rekenen:

Taal:

Spelling:  

Schrijven: 

Cultuur:(werken aan schoen)

Rekenen: 

Taal:

Spelling: Blok 5 week 3, les 2

Aardrijkskunde: Les 1 H3

Cultuur:(werken aan schoen)

 

Woensdag

Rekenen: 

Taal

Spelling: 

Nieuwsbegrip instructie

Gymles: 

 

Rekenen

Taal: les 3

Spelling: les 2

Nieuwsbegrip instructie

Gymles: 

Uitreiking EHBO-diploma 11.30 uur De werf

Donderdag

Rekenen: 

Taal: 

Spelling: 

Begrijpend lezen: 

Geschiedenis: 

Schrijven:

Toets Engels

Presentatie cultuurprpject

Rekenen: 

Taal:

Spelling:

Begrijpend lezen:

Geschiedenis: 

Presentatie cultuurproject

Toets Engels


 Vrijdag

Rekenen:

Taal: 

Spelling: 

Vekeer: 

Plustaak: 

Toptaal: 

Nieuwsbegrip af

Vrij: vakantie

Rekenen: 

Taal:

Spelling: 

Engels: 

Schrijven:

Plustaak rekenen: 

Denktaal

Nieuwsbegrip af

Vrij: vakantie

 

Toetsen en huiswerk staan in groen en rood in de planning

Extra dingen:

Groep 8: 

19 februari: toets song 4

17 februari: EHBO-examen

Groep 7:

19 februari: toets song 4

 

Maatklas:

 

 

Taal en spelling.

  • Zowel groep 7 en 8 goed oefenen met het computerprogramma dat bij de methode hoort! 
  • Sites om op te oefenen zijn via "COOL portal" op internet te vinden. Gebruik hiervoor je emailadres en wachtwoord. 

Engels:

  • De nieuwe methode biedt digitale verwerking aan.

Schrijven:

Extra werk: 

  • Rekentuin
  • Spelling oefenen
  • Eigen project/onderwerp
  • Wij hebben ook een Squla schoolaccount. Jullie kunnen daar ook in werken tussen 8.00uur en 16.00 uur.

 

Iedere dag moeten taal, spelling en rekenen af zijn (volgens de werkafspraken), tenzij de juffen iets anders zeggen. Werk dat niet af is, in principe na school alsnog afmaken. Houd het werk goed bij, verbeter de foute opgaven (bij spelling iedere fout) en werk netjes! Lever alles in en kijk de volgende dag in jouw schrift onder het werk, wat er nog in orde gemaakt moet worden.

Lessen van Begrijpend Lezen, Aardrijkskunde, Naut en Geschiedenis moeten om 8.30 uur die dag af zijn. Niet af = na school alsnog in orde maken.

Verhalen op de computer maken en in gedeelde map opslaan opslaan. Lever de verhalen (op tijd)  in, want anders heb je veel te doen aan het eind van het jaar en niet inleveren is een onvoldoende. Dat zou jammer zijn.

Het is allemaal even wennen voor sommige kinderen, maar over een tijdje weten jullie niet beter. Succes!

 

 

 

http://cito-spellingcategorieen.yurls.net/nl/page/990218#topboxes
Kinderpagina

Klik hier om naar de pagina te gaan waar de kinderen zelf iets op kunnen zetten