Groep 7 / 8

De grootsten van de school: groep 7/8. Hier staan 2 juffen voor de groep, juf Jakobien en juf Carien.

 

 

Hieronder het (algemene)programma van  20  t/m 24 november (zie ook belangrijke data voor huiswerk en toetsen iets verder op deze pagina in het groen) AGENDA ALTIJD BIJ JE HEBBEN!!

Kijk ook bij blokje Toetsen voor de week erna!

 

Groep 7

Groep 8 
Maandag: 

Rekenen:les 10

Taal: les 1 blok 3 H5

Spelling: blok 4 week 1 les 1

Naut:  les 4 afhebben


Rekenen: les 9

Taal:Controletoets

Spelling: Blok 4, week 1 les 1

Naut:  les 4 afhebben

 

Dinsdag

Rekenen: weer eerste helft

Taal: les 2

Spelling: les 2

Aardrijkskunde: les 1 H3

Nieuwsbegrip instructie 

Cultuurproject

Rekenen : les 10

Taal:les 1 H5

Spelling:les 2 

Aardrijkskunde: les 1 H3

Nieuwsbegrip instructie

Cultuurproject

Woensdag

Rekenen:Toets blok 4

Taal:les 3

Spelling:

 

Rekenen:Weer

Taal:les 2

Spelling : 

 

Donderdag

Rekenen: H/W/M + redactie af + breukenboekje af

Taal: les 4

Spelling: les 4, blz 80 werkwoorden af

Begrijpend lezen: les 1 blok 3

Geschiedenis: les 1 blok 3

Schrijven: t/m 13 af

Nieuwsbegrip af

Rekenen: Toets + redactie en breukenboekje af

Taal:les 3

Spelling:  les 4 + blz 80 af

Begrijpend lezen: les 1 blok 3

Geschiedenis: les 1 H3

Nieuwsbegrip af

 Vrijdag

Rekenen:, H/W/M + tafeltoets

Taal: les 5

Spelling: les 5, ww-schema TT, VT en VDW kennen + toetsje

Engels : start Unit C

Vekeer: les 1 H3

Plustaak rekenen af t/m 15 

Toptaal: t/m 12 af

Rekenen:H/W/M + tafeltoets

Taal:les 4

Spelling: les 5

Engels: Start Unit C

Schrijven: t/m 13 af

Plustaak rekenen af t/m 15 

Toptaal: t/m 12 af

EHBO

 

 

Toetsen en huiswerk staan ingroen en rood in de planning

Extra dingen:

Groep 8: 

Na de herfstvakantie start EHBO op vrijdagochtend 8.30 uur

Groep 7:

 

Maatklas:

 

Taal en spelling.

  • Zowel groep 7 en 8 goed oefenen met het computerprogramma dat bij de methode hoort! 
  • Sites om op te oefenen zijn via "COOL portal" op internet te vinden. Gebruik hiervoor je emailadres en wachtwoord. 

Engels:

  •  Het boek mag nooit mee naar huis, maar om te oefenen kun je kopieën maken en die mogen wel mee naar huis. Kijk het gemaakte werk na, verbeter het en leer van de gemaakte fouten!!!
  • Maak een account aan op wrts.nl, voer de woorden op school in en dan kun je overal oefenen!

Schrijven:

Extra werk: 

  • Kijk op werkblad achter in de klas.
  • Wij hebben ook een Squla schoolaccount. Jullie kunnen daar ook in werken tussen 8.00uur en 16.00 uur.

 

Iedere dag moeten taal, spelling en rekenen af zijn (volgens de werkafspraken), tenzij de juffen iets anders zeggen. Werk dat niet af is, in principe na school alsnog afmaken. Houd het werk goed bij, verbeter de foute opgaven (bij spelling iedere fout) en werk netjes! Lever alles in en kijk de volgende dag in jouw schrift onder het werk, wat er nog in orde gemaakt moet worden.

Lessen van Begrijpend Lezen, Aardrijkskunde, Naut en Geschiedenis moeten om 8.30 uur die dag af zijn. Niet af = na school alsnog in orde maken.

Verhalen op de computer maken en in gedeelde map opslaan opslaan. Lever de verhalen (op tijd)  in, want anders heb je veel te doen aan het eind van het jaar en niet inleveren is een onvoldoende. Dat zou jammer zijn.

Het is allemaal even wennen voor sommige kinderen, maar over een tijdje weten jullie niet beter. Succes!

 

 

 

http://cito-spellingcategorieen.yurls.net/nl/page/990218#topboxes
Kinderpagina

Klik hier om naar de pagina te gaan waar de kinderen zelf iets op kunnen zetten