aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Vanaf groep 5 werken wij met de methode "Wijzer door de Wereld". Deze methode staat bekend om:

  • Thema’s gekoppeld aan regio.
  • Concentrische opbouw.
  • Extra aandacht voor milieu- en ontwikkelingseducatie.
  • Opbouw van de leerstof vanuit het bekende.
  • Zelf informatie opzoeken.
  • Topografie is belangrijk.
  • Aansluiting bij andere vakken zoals expressie, taal, samenleving.