Schoolzwemmen

Van de twee lesuren lichamelijke opvoeding voor groep 3 en 4 wordt één lesuur besteed aan zwemmen.

Er wordt gezwommen op maandagmiddag in het overdekte zwembad "AquaAltena" in Andel. De zweminstructeurs van "AquaAltena" zijn verantwoordelijk zijn voor de inhoud en uitvoering van het zwemonderwijs. Het vervoer gaat per bus.
 

Wij verzoeken u vriendelijk het zwemgeld voor het hele jaar, €102,40, of in 10 termijnen van €10,24, over te maken op rekeningnummer 3725.00.625, t.n.v. Basisschool Oudendijk, onder vermelding van "Zwemgeld Basisschool Oudendijk en de naam van uw zoon en/of dochter".

Mocht het overmaken van het totaalbedrag stuiten op bezwaren, dan wordt u verzocht contact op te nemen met Ria Buijk om een regeling hierover te treffen.