Schrijven

Bij het schrijfonderwijs, dat doorloopt tot in groep 8, wordt gebruik gemaakt van de methode Pennenstreken. Deze methode sluit goed aan bij de motoriek van het kind. De letters kunnen meteen in een lopend schrift geschreven worden en het schrijven wordt onmiddellijk gekoppeld aan het lezen en het spellen.

Vanwege de gebruikte leesmethode beginnen de kinderen in groep 3 niet meteen met schrijven, maar wordt de eerste tijd gestempeld. Aangezien het de bedoeling is dat de kinderen een eigen handschrift ontwikkelen, wordt hier vooral vanaf groep 7 aandacht aan besteed.