Rekenen en wiskunde

In de Wet op het Basisonderwijs wordt niet meer gesproken over rekenen, maar over rekenen en wiskunde. Hiermee wordt vooral een andere benadering van het rekenonderwijs beoogd. Bij deze benadering is het niet meer de door de leerkracht aangeboden standaard oplossing waar het om gaat, maar worden de leerlingen veel meer geleerd zelf oplossingsstrategieën te ontdekken en toe te passen. Wij werken met de methode Rekenrijk.

De didactische voordelen van Rekenrijk zijn:

• heldere leerlijnen, afgestemd op kerndoelen en tussendoelen en aansluiting bij de referentieniveaus

• nadruk op basisstrategieën

• één benadering per strategie

• zoveel mogelijk één onderwerp per les

• veel gevarieerde oefenstof

• ruim aandacht voor tijd, meten en geld

• goede aansluiting op de Citotoets