Engels

 

Wij werken met de methode Just do it! 

Deze methode maakt het mogelijk om zowel klassikaal als individueel te werken. Zij bestaat uit 3 moeilijkheidslevels en is concentrisch van opbouw, dat wil zeggen dat de onderwerpen in alle drie de levels aan bod komen. Ieder level bestaat uit 8 units, die iedere keer met een toets worden afgesloten.

In de units worden zaken uit het dagelijks leven van de leerlingen behandeld.

De methode is afgestemd op het Anglia-examen. Dit examen wordt zowel in Engeland als op veel scholen voor het voortgezet onderwijs in Nederland gebruikt voor de bepaling van het niveau.

We hebben bewust gekozen voor onderwijs in het Engels vanaf groep 6, omdat in de voorgaande groepen de taalontwikkeling van de Nederlandse taal nog volop in ontwikkeling is.